Hermans Register Makelaar & Taxateur: gewoon, deskundig en vertrouwd.

Rentmeesterschap voor uw agrarische gronden

Bij het rentmeesterschap wordt vaak gedacht aan het beheren van agrarisch onroerend goed voor de traditionele grootgrond bezitters zoals kerkelijke instellingen, belegging- en verzekering- maatschappijen. Wij zijn ook een projectontwikkelaar, gemeente of particulier van dienst bij het beheer en de exploitatie van het agrarisch onroerend goed.

Vanuit de crisistijd (de jaren 30 in de vorige eeuw) was de reguliere pacht een belangrijk financieringsinstrument voor de landbouw. In de jaren 60 daaropvolgend zagen we het pachtareaal weer afnemen door de vergaande bescherming van de pachter. De financiering van agrarische gronden gebeurt tegenwoordig veelal doordat de gebruiker een hypotheekrecht verstrekt aan een financieringsinstelling. Vanaf de jaren 80 in de vorige eeuw is een erfpachtconstructie weer in beeld. In het begin werd deze constructie door de rijksdienst van domeinen in de IJsselmeerpolders vooral gebruikt om van de onderhoudskosten voor de gebouwen af te komen, tegenwoordig wordt deze constructie ook weer regelmatig als financieringsinstrument gebruikt.

Hermans Register Makelaar & Taxateur is met Agriteam Makelaars Flevoland de aangewezen partner voor u bij:
  • Bemiddeling, beleggingen en beheer van uw agrarisch vastgoed.
  • Advies bij grond, pacht en erfpacht zaken.
  • Taxaties van zowel roerende als onroerende zaken.
Hermans BV  |  Colijnlaan 14, 8302 BM Emmeloord
TEL. +31(0)527-271338 of +31(0)6-51596241  |  FAX +31(0)527-271465
Copyright © Hermans BV 2019 - Gerealiseerd door: Acf Bentveld