Hermans Register Makelaar & Taxateur: gewoon, deskundig en vertrouwd.

Taxaties onroerende zaken

Veel taxaties doen wij na overleg met uw accountant, adviseur of relatiebeheerder bij uw bank. Deze geeft dan aan wat de reden is voor de taxatie, de waarderingsgrondslag en de datum waarop de waardering moet plaats vinden. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt voor de opname van het te taxeren object en de aanvullende informatie die eventueel via derden moet worden verkregen.
U kunt hierbij denken aan bouwtekeningen, pachtcontract, onderzoeksgegevens, vergunningen, rechten van derden, milieurapportages, bestemmingsplan, eigendomsbewijzen e.d.

Bij een taxatie die plaats vindt i.v.m. de belastingaangifte wordt de taxatie vaak samen met een taxateur van de belastingdienst uitgevoerd. Men spreekt dan van een minnelijke taxatie. Dit  gebeurt met name bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht en successie.

Hermans BV  |  Colijnlaan 14, 8302 BM Emmeloord
TEL. +31(0)527-271338 of +31(0)6-51596241  |  FAX +31(0)527-271465
Copyright © Hermans BV 2019 - Gerealiseerd door: Acf Bentveld